Borrning

Vi har en GM 75 för fältgeoteknik och en Geo Electics MTX 2000 för miljöborrningar.