Förstudier

Om du vill veta hur föroreningsgraden ser ut på din fastighet hjälper vi dig med att ta reda på det med hjälp av provtagningar av mark och vatten.