Marksanering

Schaktning är den mest effektiva sanerings metoden idag. Speciellt där tiden är en stor faktor. Vi har tillgång till ca 600 maskinenheter i storlekar upp till 70 ton.