Miljöinventeringar

Inför rivningar krävs en väl utförd miljöinventering för att se vilka miljöstörande material som byggnaden innehåller. Dessa måste tas om hand på särskilt sätt.