Om Miljöanalys

Miljöanalys Scandinavia AB är ett företag i Dalarna med säte i Falun. Vi är ett fullservice företag för bygg, anläggning och fastighetsbranschen. Vår affärsidé är att uppfattas som branschens mest flexibla, kostnadsmedvetna och effektiva partner vid förorenad mark. Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder så vi kan erbjuda den bästa servicen.

Vi erbjuder helhetslösningar till våra kunder. Vi tillhandahåller tjänster såsom miljöteknisk markundersökning, vattenprovtagning och marksanering. Vi åtar oss även olika rivningsuppdrag av fastigheter. Vi erbjuder egen projektledning på plats för att göra arbetet så enkelt och kostnadseffektivt för kunden som möjligt.

Miljön är viktigt för oss. Vårt arbete för renare mark och vatten kräver ständig utveckling och kunskap. Vi fokuserar på långsiktiga lösningar med fokus på energi, kemikalie och transport. Vi ligger i framkant vad det gäller miljö och att föreslå miljöriktiga metoder för våra kunder.

Vår huvudregion sträcker sig från Norrköping i söder till Östersund i norr, Miljöanalys styrka är att vara flexibla. Vi åker dit ni har behov av våra tjänster, vilket innebär att hela Sverige är vår arbetsplats.

Miljöpolicy

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav.

Miljöpåverkan

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, kemikalie och transportområdet. Vi ligger i framkant vad gäller miljö samt att föreslå miljöriktiga metoder för våra kunder.

Sammarbetspartners och leverantörer

Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.

Produkter och material

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
Vid inköp granskar och utvärderar vi de tänkta materialens inverkan på miljön.

Farligt avfall

Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Lagstiftning

Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

Transport

Vi effektiviserar utnyttjandet av transporter.

Arbetsmiljöpolicy

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss.

Säkerhet

Vi använder oss av marknadens bästa skyddsutrustning.

Riskanalys

Inför varje projekt gör vi en riskanalys enligt AMP-Guiden.

BAS U/BAS P

Vi har egen BAS U / BAS P.

Samarbetspartners

Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder. Därför har vi nära samarbeten med utvalda aktörer så att vi kan vara branschledande.

Suez
Turebergs Transport
Trapezia