Radon i mark

Radon finns i praktiken i all jord under marken. Olika slag av berggrund och jord har olika uranhalt och ger olika höga halter av radon till markluften. Vid projektering av nybyggnation kan det därför vara viktigt att utföra en indikationsmätning för fastställande av radonklassning. Vi utför radonmätningar direkt i fält med egen utrustning, Markus10.