Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och helhetslösningar till företag och andra organisationer. Vi riktar oss till kunder som värderar flexibla, kostadsmedvetna och effektiva lösningar. Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder så vi kan erbjuda de bästa miljöriktiga metoderna och service.Fältverksamhet

Vi utför alla typer av fältgeoteknik och marktekniska miljöundersökningar med vår egna borrbandvagn GM75, 2017. För att optimera borrningarna för våra beställare kommer vi att transportera borrbandvagnen i en container. All transport kommer att ske under kvällar/nätter med vår samarbetspartner Turebergs transport. Vi väljer den här lösningen för att du som beställare ska få ut så mycket som möjligt av den tid ni köper av oss. Vi kommer inte att sitta i bilköer vilket försenar borrningen ute i fält. I praktiken innebär för er som beställare att ni får åtta timmars effektiv borrning per dag”.

Kontakt: Andreas Löfström, 070-575 85 63, andreas@miljoanalys.com

Radon i mark

Radon finns i praktiken i all jord under marken. Olika slag av berggrund och jord har olika uranhalt och ger olika höga halter av radon till markluften. Vid projektering av nybyggnation kan det därför vara viktigt att utföra en indikationsmätning för fastställande av radonklassning. Vi utför radonmätningar direkt i fält med egen utrustning, Markus10.

Kontakt: Lennart Källberg, 070-716 31 18, lennart@miljoanalys.com

Behöver du hjälp?

KONTAKTA OSS