Vattensanering

Med våra mobila vattenreningsverk utför vi rening av vatten direkt på fältet. Ibland krävs det rening av grundvatten vid en marksanering. Vi har utrustningen.