Sanering av mark och vatten

Miljöanalys Scandinavia AB är ett fullservice företag för bygg, anläggning och fastighetsbranschen inom förorenad mark. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och helhetslösningar till företag och andra organisationer. Vi riktar oss till kunder som värderar flexibla, kostadsmedvetna och effektiva lösningar. Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder så vi kan erbjuda de bästa miljöriktiga metoderna och service.

Vi värnar om miljön!

Miljön är viktigt för oss. Vårt arbete för renare mark och vatten kräver ständig utveckling och kunskap. Vi fokuserar på långsiktiga lösningar med fokus på enerig, kemikalie och transport. Vi ligger i framkant vad det gäller miljö och att föreslå miljöriktiga metoder för våra kunder.


LÄS MER HÄR
Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och helhetslösningar till företag och andra organistationer. Vi riktar oss till kunder som värderar flexibla, kostadsmedvetna och effektiva lösningar. Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder så vi kan erbjuda de bästa miljöriktiga metoderna och service.

Vi tillhandahåller tjänster såsom miljöteknisk markundersökning, vattenprovtagning och marksanering . Vi åtar oss även olika rivningsuppdrag av fastigheter. Vi erbjuder egen projektledning på plats för att göra arbetet så enkelt och kostnadseffektivt för kunden som möjligt.


LÄS MER HÄR

Samarbetspartners

Vi arbetar hela tiden för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder. Därför har vi nära samarbeten med utvalda aktörer så att vi kan vara branschledande.

Suez
Turebergs Transport
Trapezia